2024-05-18

Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége

24400 ZENTA, MÁRIA UTCA 42., TEL: 024/817-008 v.gazda2006@gmail.com

Rólunk

A Szövetségről

MÚLT

A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége 2006-ban alakult meg azzal a céllal, hogy összefogja és egységesen képviselje a Vajdaság területén létrejött magyar agráregyesületeket, és azok érdekeit a különböző fórumokon.

A Szövetség Vajdaságban hét községet átfogó úgynevezett falugazdász-hálózatot épített ki a 2008. évtől kezdve. A kapcsolattartó, információátadó és érdekvédelmi szerepkörön belül a falugazdász- hálózat községi irodáiban a falugazdászok felvállalták a gazdaságok bejegyzési jogszabályokkal kapcsolatos ügyintézését, tájékoztatását, tanácsadását, az agráriumot érintő pályázati, eszközbeszerzési, terményértékesítési lehetőségek figyelését és az azokról való  időbeni tájékoztatást és tanácsadást, a szövetséghez tartozó községi agráregyesületek szervezési és egyéb ügyeinek intézését stb. Kezdetben 10 településen nyílt falugazdász iroda, ahol a magyar termelőknek, (sok településen nem beszélik az állam nyelvét), információt és segítséget nyújtottak a helyi falugazdászok.

JELEN

A Szövetségnek 72 tagszervezete van egész Vajdaság területén, közel 7000 magyar termelő tartozik ezekhez a gazdaszervezetekhez és így a Szövetséghez. A szervezet központi irodája koordinálja a tagszervezetek munkáját. A Szövetség  a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium támogatásával működteti a vajdasági falugazdász programot, amely figyelmet fordít arra, hogy a külhoni, köztük a vajdasági magyar gazdálkodókhoz is, naprakész információk jussanak el a különböző támogatási lehetőségekről, jogszabályi változásokról.
A Kárpát-medence falugazdász programjának köszönhetően Vajdaságban az eddigi négy helyett 18 község 21 falugazdásza segíti a magyar gazdálkodókat szakmai és pénzügyi szempontból. A terepen levő helyi irodák önállóan működnek a helyi viszonyoktól és adottságoktól függően, azzal az alapvető céllal, hogy segítsenek a községi egyesületeknek a működésében is.

A falugazdászaink feladatai:
– információ nyújtás a termelési és értékesitési folyamatokban a termelők felé,
– segitség a különböző nyomtatványok és űrlapok kitöltésében a támogatások igénylésekor,
– pályázatok irása a termelők részére,
– a gazdák szakmai képzésének és termékbemutatók szervezése, stb.

JÖVŐ

A Szövetség programja és egyben céljai:
– A vidékfejlesztési – falugazdász hálózat további működtetése.
– Gazdaképzések és előadások szervezése, a gazdák információval való ellátása.
– A gazdák szövetkezetekbe társításának jogi és gazdasági előfeltételeinek a megteremtése, az alapanyag beszerzése és termékértékesítés egységesítése.
– Lehetőséget teremteni a kisebb csomagoló és feldolgozó üzemek felépítésére és üzemeltetésére, segíteni a helyi termék fogalmának kialakításában és piacra juttatásában.
– „Új típusú” szövetkezetek kialakítása.
– Logisztikai és pénzügyi támogatás nyújtása a tagszervezeteknek.
– Kapcsolattartás más külföldi és hazai gazdaszervezetekkel.
– Honlap működtetése (pályázatok, hitelek, előadások és rendezvények meghirdetése, rendeletek, előírások közzététele).